Her får du gratis adgang til vores Lovsamling

I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført den 1. august 2018, således at lovsamlingen passer til fagets lærebog, og dermed pensum.

Lovsamlingen vil i løbet af undervisningsåret 2018/2019 blive ajourført med ny lovgivning, hvis Folketinget foretager lovændringer eller vedtager nye love som er relevante for faget.
Skjern, den 15. august 2018

Se PDF med lovsamling her