Her får du gratis adgang til vores Lovsamling

I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført den 1. august 2021, således at lovsamlingen passer til fagets lærebog, og dermed pensum.

Lovsamlingen vil i løbet af undervisningsåret blive ajourført med ny lovgivning, hvis Folketinget foretager lovændringer eller vedtager nye love som er relevante for faget.
Skjern, den 1. august 2021

Se PDF med lovsamling her