Bestil bøger

Du kan bestille begge vores bøger, eller blot vælge en af dem.

Grundbog i Erhvervsret

Pris for lærebogen: 245,00 kr. ekskl. moms, ved bestilling af 3 stk. eller mere.
Bogen er på 336 sider og dækker hele læreplanen og dermed pensum. Lærebogen har kun kernestoffet med. Det supplerende stof - i alt p.t. 21 kapitler - ligger på forlagets hjemmeside og stilles vederlagsfrit til rådighed for skolehelkunder. Alt fra hjemmesiden kan frit downloades. Oversigt over de 21 emner til supplerende stof er på hjemmesiden.

Vi tror, at opdelingen i mange overskuelige kapitler gør det lettere for eleverne at ”finde rundt” i lærebogen. Tydelige ”sidefødder” letter også den daglige brug af bogen, og det er let at orientere sig i bogen på grund af tydelige kapitelopdelinger med indledende beskrivelser af læringsmål og ”smagsprøver” og spørgsmål vedrørende det kapitel, man nu skal i gang med.. Bagest i lærebogen er en juridisk ordbog. Sprogligt er bogen yderligere blevet forbedret, idet sætningerne er blevet kortere og mere “mundrette”.

Der benyttes et sprog, som eleverne kan forstå. Bogen har også fået flere oversigts- og opsamlingsskemaer, ligesom mange kapitler er krydrede med humoristiske tegninger. Lærebogen forsøger således at leve op til det dannelsesperspektiv, som Hovedbekendtgørelsens § 1, stk. 4 lægger op til, således at eleverne lærer at forholde sig reflekterende og kritisk til deres omverden.

 Ved bestilling af 1-2 stk. er prisen 299,00 kr. + moms

 

Opgavesamling

Pris for opgavesamlingen: 64,80 kr. ekskl. moms, ved bestilling af 3 stk. eller mere.
Opgavesamlingen er på 128 sider og består af 160 nye og gamle opgaver, som dækker kernestoffet. Opgaver til supplerende stof ligger på hjemmesiden. Opgavesamlingen vil også til hvert kapitel indeholde kortsvarsopgaver, ligesom der til nogle kapitler vil være én udfordrende og kompleks opgave.

Vi håber, at den fordelagtige pris vil bevirke, at opgavesamlingen benyttes som engangsbog med de mange pædagogiske fordele, som en engangsbog medfører.

Den meget lave pris gælder kun for skoler, som benytter forlagets lærebøger - skolehelkunder. Ellers er prisen 108,00 kr. ekskl. moms. ved køb af 50 stk.

 Ved bestilling af 1-2 stk. er prisen 110,00 kr. + moms

Bestil bøgerne her

Benyt formularen til at bestille Grundbogen og/eller Opgavebogen