Bestil bøger

Du kan bestille både den nye udgave Grundbog i Erhvervsjura C (2018) og den tidligere udgave Grundbog i Erhvervsret (2016), og opgavesamlingerne

Grundbog i Erhvervsjura C (2018)

Pris for lærebogen: 249,00 kr. ekskl. moms og fragt, ved bestilling af 10 stk. eller mere.
Bogen er på 306 sider og dækker hele læreplanen og dermed pensum. Lærebogen har kun kernestoffet med. 

Vi tror, at opdelingen i mange overskuelige kapitler gør det lettere for eleverne at ”finde rundt” i lærebogen. Tydelige ”sidefødder” letter også den daglige brug af bogen, og det er let at orientere sig i bogen på grund af tydelige kapitelopdelinger med indledende beskrivelser af læringsmål og ”smagsprøver” og spørgsmål vedrørende det kapitel, man nu skal i gang med.. Bagest i lærebogen er en juridisk ordbog. Sprogligt er bogen yderligere blevet forbedret, idet sætningerne er blevet kortere og mere “mundrette”.

Der benyttes et sprog, som eleverne kan forstå. Bogen har også fået flere oversigts- og opsamlingsskemaer, ligesom mange kapitler er krydrede med humoristiske tegninger. Lærebogen forsøger således at leve op til det dannelsesperspektiv, som Hovedbekendtgørelsens § 1, stk. 4 lægger op til, således at eleverne lærer at forholde sig reflekterende og kritisk til deres omverden.

 Ved bestilling af 1-9 stk. er prisen 299,00 kr. + moms + fragt

 

 

Opgavesamling

Pris for opgavesamlingen: 65 kr. ekskl. moms og fragt, ved bestilling af 10 stk. eller mere.
Opgavesamlingen er på 128 sider og består af 135 nye og gamle opgaver, som dækker kernestoffet. Opgavesamlingen indeholder plads til elevernes egne notater.

Vi håber, at den fordelagtige pris vil bevirke, at opgavesamlingen benyttes som engangsbog med de mange pædagogiske fordele, som en engangsbog medfører.

Den meget lave pris gælder kun for skoler, som benytter forlagets lærebøger - skolehelkunder. Ellers er prisen 108,00 kr. ekskl. moms. ved køb af 50 stk.

 Ved bestilling af 1-2 stk. er prisen 110,00 kr. + moms

 

Bestil bøgerne her

Benyt formularen til at bestille Grundbogen og/eller Opgavebogen